• دانلود مقالات زبان عمومی و تخصصی ، مشاوره تخصصی زبان

سخن آغازین

فراگیری زبان های خارجی به خصوص زبان انگلیسی در گستره جهان یکپارچه امروزی از طرفی مورد توجه اقشار مختلف جامعه قرار گرفته است تا از این طریق از امکانات محلی و جهانی به نحوه بهتری استفاده کنند و از طرف دیگر به عنوان یک مهارت ضروری مدنظر استخدام کنندگان، دانشگاه ها و موسسات آموزشی و کشورهای مهاجرپذیر قرارگرفته است. هزاران هزار نفر از طرق مختلف سعی می کنند بر مهارت خود در این زمینه بیافزایند و راه های گوناگون و متنوعی پیش روی آنها می باشد که می توانند از آن بهره گیرند. بدون شک دنیای مجازی امروزه به عنوان یک امکان مسلم، ابزاری است که می توان بطور جدّی بروی آن حساب باز کرد. این وبسایت با پشتوانه سالها تحصیل، تحقیق و تدریس در زمینه زبان انگلیسی در پی آن است تا با تولید محتوا و ارائه راهکارهای موثر در آموزش زبان انگلیسی نخست به دانشجویان و داوطلبان تحصیلات تکمیلی و سپس سایر کسانی که با هر انگیزه ای سعی در آموختن این زبان دارند، سهمی داشته باشد.
معتقدم که شناخت راه و انتخاب صحیح راهکار می تواند سرعت نیل به هدف را افزایش دهد و از اتلاف انرژی جلوگیری کند. بنابراین تلاش می گردد با درنظر گرفتن این جهت گیری، محتوایی در خور به مراجعه کنندگان ارائه گردد باشد که مفید واقع گردد.